Prevod na srpski jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno

  • associate

Prevod reč po reč sa engleskog na srpski jezik

engleski srpski
associate asociran
associate kolega -e
associate tajni ortak
associate dovesti u vezu
associate saveznik
associate asocirati
associate pomagač
associate uzeti za vanrednog dopisnog čl
associate drug
associate spojen
associate dopisni član
associate pridružen -o
associate pomoćnik
associate member pridruženi član
expert-associate stručni saradnik
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".