Prevod na nemački jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno
  • nom
Ne postoji prevod date reči. Probajte reč u prvom padežu, npr. muzika.
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".