Prevod na srpski jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno
  • portfolio

Prevod reč po reč sa engleskog na srpski jezik

engleski srpski
portfolio torba sa državnim hartijama
portfolio kožna torba
portfolio korpice za spis
portfolio lisnica
portfolio mapa za spise
portfolio ministarstvo
portfolio ministar. portfe
portfolio portfelj
portfolio torba
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".