Prevod na engleski jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno
  • preko

Prevod reč po reč sa srpskog na engleski jezik

srpski engleski
preko trans-
preko care of
preko during
preko upwards of
preko hastenily
preko along
preko o'er
preko past p
preko 99 banka tin
preko via
preko para-
preko hastily
preko snappily
preko insistently
preko accros
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".