Prevod na engleski jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno
  • preko

Prevod reč po reč sa srpskog na engleski jezik

srpski engleski
preko along
preko care of
preko during
preko hastenily
preko o'er
preko trans-
preko 99 banka tin
preko upwards of
preko past p
preko para-
preko hastily
preko insistently
preko accros
preko via
preko past participle
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".