Prevod na engleski jezik:
Unesite tekst za prevod:
Prevod sa na Zameni
Prebacivanje iz ćirilice u latinicu i obratno
  • preko

Prevod reč po reč sa srpskog na engleski jezik

srpski engleski
preko o'er
preko upward
preko past p
preko 99 banka tin
preko trought
preko para-
preko hastily
preko insistently
preko shortly
preko accros
preko... super
preko trans
preko upwards
preko past participle
preko hastly
Preporuka: da biste dobili bolje rezultate prevoda reč po reč, napišite reči u prvom padežu, npr. "muzika".